En ekstra notis

Fagertun Barne- og ungdomsteaters historie går tilbake til 1992, og FABU har siden den gangen vært den viktigste kulturbæreren for teater innenfor denne aldersgruppen på Hadeland.

Gruppen har sitt utspring rundt Fagertun skole og Fagertun krets på Kalvsjø i Lunner kommune, derav navnet
. Men etter hvert har FABU blitt et knutepunkt for teaterinteresserte innenfor et større geografisk område.