Bli med

Har man et barn/ungdom mellom 10-18 år som har en skuespiller spire i magen så kan man melde de på e-post her.

Vi har en venteliste som man blir satt på og ved oppstart i august vil det bli tatt inn nye fra denne listen. Det varierer fra år til år med hvor mange som kommer inn.

KULTURBÆRER SIDEN 1992